سیره معصومان ( علیهم السلام ) - امام جواد ( علیه السلام )

  • سیره معصومان ( علیهم السلام ) - امام جواد ( علیه السلام )
سيره ي معصومان امام جواد عليه السلام
مشخصات كتاب:
مؤلف: سيد محسن امين
مترجم: علي حجتي كرماني
ناشر : سيد محسن امين
شمارگان: 5000 نسخه
نوبت چاپ: دوم
تاريخ چاپ: 1376 ش
عناوين اصلي كتاب شامل:
ابوجعفر محمد الجواد؛ تولد، وفات، طول عمر و مدفن آن حضرت؛ مادر امام جواد؛ كنيه ي امام جواد؛ لقب آن حضرت؛ نقش انگشتري آن حضرت؛ دربان آن حضرت؛ شاعر آن حضرت؛ فرزندان آن حضرت؛ سيماي امام جواد؛ ويژگيهاي اخلاقي و رفتاري امام جواد؛ پوشاك آن حضرت؛ اخبار و احوال آن حضرت؛ رفتن امام جواد از مدينه به بغداد و ازدواج او با دختر مأمون؛ مأمون دخترش زينب ام الفضل را به همسري امام جواد درمي آورد برخورد امام جواد با يحيي بن اكثم؛ حركت امام جواد از بغداد به مدينه و بازگشت آن حضرت به بغداد؛ احاديثي كه از طريق امام جواد نقل شده است؛ كساني كه آن حضرت از آنها روايت نقل مي كرد؛ راويان آن حضرت؛ مواعظ و حكم و آدابي كه از آن حضرت بر جاي مانده است؛ كلمات قصار آن حضرت به نقل از اعلام الدين؛ سخنان كوتاه آن حضرت به نقل از الدرة الباهرة؛ يكي از دعاهاي كوتاه آن حضرت؛ يكي از اشعاري كه درباره ي آن امام سروده شده است؛ چگونگي رحلت آن حضرت؛ پاورقي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
5268
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2