زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام : قسمت مربوط به امام سجاد ( علیه السلام )

  • زندگانی چهارده معصوم علیهم السلام : قسمت مربوط به امام سجاد ( علیه السلام )
زندگاني چهارده معصوم عليهم السلام قسمت مربوط به امام سجاد عليه السلام
مشخصات كتاب:
عنوان پيشوايان معصوم = زندگينامه چهارده معصوم = عنوان روي جلد: زندگينامه چهارده معصوم = عنوان ديگر: زندگاني چهارده معصوم
نام كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان
پديدآورندهمولف : محسن خرازي
موضوعچهارده معصوم - سرگذشتنامه
شماره رديف29846
شماره مدرك۳۳۴۹۹ = 9649731209
سرشناسه فارسيخرازي، محسن
محل انتشارقم = مسجد مقدس جمكران = ۱۳۸۶
صفحه۶۳۲ ص
كتابنامهكتابنامه بصورت زيرنويس
شناسه هاعنوان : زندگاني چهارده معصوم = عنوان : زندگينامه چهارده معصوم
رده بندي كنگره ۱۳۸۶ ،۹ پ ۴ خ/،۵ /۳۶ ،BP
فهرست نويسيرباني = 1387/03/08
عناوين اصلي كتاب شامل:
ولادت پيشواي چهارم امام سجاد؛ ويژگيهاي اخلاقي او؛ عظمت امام سجاد عليه السلام؛ امام مسلمانان را بيدار مي كند؛ در شام؛ امام در مسجد شام؛ امام بيمار؛ امام چهارم با زمامداران عصر جديد؛ امام و تعليم و تربيت مسلمانان؛ صحيفه ي سجاديه؛ رساله ي حقوق؛ قصيده ي فرزدق؛ پاورقي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
5598
LCC
1386 ،9 پ 4 خ/،5 /36 ،BP
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2