وسیله الخادم الی المخدوم ، در شرح صلوات چهارده معصوم ( علیهم السلام ) - قسمت مربوط به امام سجاد ( علیه السلام )

  • وسیله الخادم الی المخدوم ، در شرح صلوات چهارده معصوم ( علیهم السلام ) - قسمت مربوط به امام سجاد ( علیه السلام )
وسيلة الخادم الي المخدوم در شرح صلوات چهارده معصوم عليهم السلام قسمت مربوط به امام سجاد عليه السلام
مشخصات كتاب:
سرشناسه : فضل الله بن روزبهان، ۸۶۰؟ - ۹۲۵؟ق
عنوان قراردادي : [وسيله الخادم الي المخدوم]
عنوان و نام پديدآور : وسيله الخادم الي المخدوم: در شرح صلوات چهارده معصوم(ع)/ فضل الله بن روزبهان خنجي اصفهاني؛ به كوشش رسول جعفريان
وضعيت ويراست : [ويرايش ۲؟]
مشخصات نشر : قم: موسسه انصاريان، ۱۳۷۵.
مشخصات ظاهري : ص ۳۱۵
شابك : بها:۶۵۰۰ريال ؛ بها:۶۵۰۰ريال
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
عنوان ديگر : در شرح صلوات چهارده معصوم(ع)
موضوع : صلوات
شناسه افزوده : جعفريان، رسول، ۱۳۴۳ - ، مصحح
رده بندي كنگره : BP۲۶۶/ف ۵۶و۵ ۱۳۷۵
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۷۷
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۶-۸۷۷
عناوين اصلي كتاب شامل:
در صلوات بر امام زين العابدين عليه السلام؛ پاورقي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
5612
LCC
BP266/ف 56و5 1375
DDC
297/77
National bibliography numbers
م 76-877
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format APK
File Format GHM
File Format JAR
File Format GHB
File Format EPUB
File Format PDF
Book Version
2