بانک جامع اشعار حضرت رقیه علیهاالسلام محبوب

  • بانک جامع اشعار حضرت رقیه علیهاالسلام
بانك جامع اشعار حضرت رقيه عليهاالسلام‌
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1391
عنوان و نام پديدآور:بانك جامع اشعار حضرت رقيه عليهاالسلام/ مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان.
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳91.
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: حضرت رقيه سلام الله عليها
-----
اين كتاب با هزينه خير انديش محترم جناب آقاي هرمزي تهيه و توسط مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان در فضاي مجازي منتشر شد.
عناوين اصلي كتاب شامل:
1- قبول باشه زيارتت رقيه يا رقيه؛ 2- كيستم من دُر درياي كرامت؛ 3- جبين بر زخم و رخسارت به خون بخشيده زيباي؛ 4- سه ساله دختر كجا و يه عالمه دل بيقراري؛ 5- اي سر كه پر خوني به چشمم آشنايي؛ 6- كوچكترين ستاره ي دريا كمي بخواب؛ 7- غم به سر شد، شبم سحر شد، خدا؛ 8- در خرابه ي شام عطر لاله دارد؛ 9- گمشده بودم با تو پيدا شدم؛ 10- صداي گريه بلنده نيمه شب از تو خرابه؛ 11- من نخل شكسته ي حسينم؛ 12- باز باب عشق سويم باز شد؛ 13- با خودم گفتم رقيه كيست كيست؟؛ 14- چه عجب صفاي خونه پر زدي به اين ويروونه؛ 15- جسمم، ضعيف و روحم، سرگرم بال بال است؛ 16- اينجا مزار فاطمه ي كوچك خداست؛ 17- از پاره هاي جگرم لاله افشانم؛ 18- روي نيزه غريبي سر بابا نشسته؛ 19- آمدي داغ دل تنگ مرا تازه كني؛ 20- مرا از بر لاله ها مي برند؛ 21- الا اي ماه خونين كه آستانت آسمان بوسد؛ 22- در نام رقيه فاطمه پنهان است؛ 23- شام غم گنجي كه در ويرانه دارد؛ 24- سه ساله ي تو از عمر خودش حسابي سيره؛ 25- نفس در سينه از آهم شرر شد؛ 26- پدرم رفت و بود عقده گشايم عمه؛ 27- امشب خرابه ام شد چراغاني؛ 28- عمه ي نازم، سوز و گدازم ببين؛ 29- دخترم گريه نكن، اشك چشمت زده بر دل شررم؛ 30- اي سفر كرده كـه صد قافله دل همره تو است؛ 31- شب است و خورشيد و خرابه و من؛ 32- عمه ي مظلومه‌ام، دست خدا يار تو؛ 33- بوي تو مي آيد امشب از خاك ويرانه؛ 34- بوسيدن لبهاي تو وقتي نمي برد؛ 35- بلبلي امشب به ويران نغمه خواني مي كند؛ 36- عمري است كه بر روي لبم حك شده نامت؛ 37- بيا اي سر به ويران با من ويران نشين سركن؛ 38- دارم در اين خرابه زمينگير مي شوم؛ 39- دختر كوچك من افسرده؛ 40- بيا عمه امشب قمر آمده؛ 41- تماشايي شده ويرانه امشب؛ 42- تار و پودي از لباس مندرس گرديده اش؛ 43- عمر رقيه به سر رسيده؛ 44- اين مزار مرغكي بي آشيانه ست؛ 45- امشب خرابه از رخ تو مثل گلشن شد؛ 46- بي تو دلم به غير غمت مبتلا نشد؛ 47- اي سر سري نمانده ز عشقت بخاك نيست؛ 48- بهتر كه بسته باشد چشمت در اين شب تار؛ 49- گم شده ام مرد در اين كوره راه؛ 50- بيا عمه كه امشب، خرابه شده گلشن؛ 51- بابا پس از تو در دلم آتش زبانه مي زند؛ 52- منتظرم بيايي گوشه ي اين خرابه؛ 53- رسم به وا... تو ماها ناز يتيم و مي خرند؛ 54- عمه ببين به روي ني بابا نگامون مي كنه؛ 55- مي خوام برم نشون بدم به بچه هاي شهر شام؛ 56- گر سه ساله بانوي عالم توئي؛ 57- تا گل روي تو نمي ديدم؛ 58- ز اشك خود (2) ويرانه را كردم چراغان؛ 59- من دختري سه ساله ، رخم به رنگ لاله؛ 60- دشت تاريك و من از درد به خود پيچيدم؛ 61- بابا بيا با همديگه سري به خونه بزنيم؛ 62- رقيه جان اين دل من بونه مي گيره؛ 63- نامي كه در شمار شهيدان كربلا؛ 64- وقتي كه مدينه بوديم يادته؛ 65- آمدي بابا ببين مشتاق ديدارم هنوز؛ 66- دل سه ساله ، به پيچ و تابه؛ 67- دل من دوباره امشب هوس ميخونه كرده؛ 68- بشنو اي جانانم اي رأس بر دامانم؛ 69- تو باغباني من نيلوفرت هستم؛ 70- من پاك سلاله ي حسينم؛ 71- در بزم ما آمدي تو با رأس از تن بريده؛ 72- عاشقا بيايد با هم دعا كنيم؛ 73- تا ميگم بي بي رقيه وجودم مي شه پر احساس؛ 74- ياد داري مدينه موقع خواب؛ 75- بي بي رقيه اميرم ، من به عشقت اسيرم؛ 76- دست و پا گير شدم بيش از اينم نزنيد؛ 77- بي تو دوباره دلم گرفته؛ 78- من رقيه دختر سالار دينم؛ 79- تو دل و دلدار عالميني ، بي بي دلها ...؛ 80- اينجا محيط سوز و اشك و آه و ناله است؛ 81- من رقيه ام شده تنم سيه ز كين؛ 82- به گوشه ي خرابه انگاري جون گرفته؛ 83- رقيه (2) مهر و هم مهتاب منه؛ 84- گفت شهزاده علي اكبر شبي؛ 85- دل به غم داده و بي دل شده ام؛ 86- هرگز روا نبود چهل منزل اي پدر؛ 87- پا ميذارم روي دنيا من به سوداي رقيه؛ 88- بياييد تشييع جنازه ي يك بدنه؛ 89- مست مي ميخونه ي رقيه؛ 90- مرا دردي است اما ناي گفتن را ندارد لب؛ 91- اي گل خوش رنگ و بوي باغ عشق؛ 92- نمك سفره ي حسين فقط رقيه است و بس؛ 93- زينب كبري كند صادر جواز كربلا؛ 94- دل آسمان ميل دارد بگريد؛ 95- امشب از عشق رقيه به دمشق پر مي زنه دل؛ 96- خوش آمدي در ويرانه ام ...؛ 97- ز آسمان گل شادي دوباره مي بارد؛ 98- دست من در بند زنجير؛ 99- در آسمان چشمم هر شب ستاره دارم؛ 100- نامسلمونا مگه رسم جوانمردي اينه؛ 101- تو سينه ام دوباره پر شده بوي لاله؛ 102- اي بفداي جان تو جان جهان رقيه جان؛ 103- بنگر ، خرابه شده پُرِ ناله؛ 104- ساقي صلاي عام به نام رقيه كن؛ 105- دختر شاه مدينه ، كنج ويروونه نشسته؛ 106- گر شود امشب صفايي مي كنم؛ 107- سحري روشن و عاشق ، سحري غرق شقايق؛ 108- يار سفر كرده ي من از سفر آمده؛ 109- شام فراقم شد سحر؛ 110- عمه ببين سوز دل و حال خرابم؛ 111- يه دختري رو خاك ويرونه نشسته؛ 112- بيا بابا كه هجرت كرده از جان و جهان سيرم؛ 113- خيزيد و ببينيد ، يك ياس مطهر؛ 114- طاير گلزار وحي! كجاست بال و پرت؟؛ 115- دلم اگه مجنونه ، اگه شده ديوونه؛ 116- همه همه دل شكسته ايم ...؛ 117- يك سبد ماه و ستاره ، از تو آسمون مي باره؛ 118- امشب، امشب، بوي عطر يار آيد؛ 119- شام غهاي من غمزده را آخر نيست؛ 120- ويران سرايم امشب شد ميهمان سرايم؛ 121- يه عالمه گل يه سبد ستاره؛ 122- من سينه خسته بابا از پا نشسته بابا؛ 123- سلام بر من و ميلاد روح پرور من؛ 124- دنيا چرا جلال تو را در نظر نداشت؛ 125- به كودكي شده سرو قدم نهال خميده؛ 126- تو غنچه اي تو سبزه اي تو يك بهشت لاله اي؛ 127- من چهل منزل به دنبالت دويدم اي پدر؛ 128- امشب چه خوب سر زدي از آشيانه اي؛ 129- تا كي ز تن درد فراقم جان بگيرد؛ 130- مهر و مه را برده اند وماه پاره مانده است؛ 131- شب و خورشيد و آشيانه ي من؛ 132- اي چراغ شب شهادت من؛ 133- اي كه تويي حسين را نور عين؛ 134- مشعل فروز ولايت، آيينه ي كوثرم من؛ 135- بخار آه ره شيشه ي نگاه گرفت؛ 136- از روي تو اي جانانه؛ 137- پدر ز روي تو گلبوسه تا كه من چيدم؛ 138- اي دُرّ يگانه ي ولايت؛ 139- اي عراقي ها حجازي ها نوايم سوخته؛ 140- مظهر انوار خدا، دومين ام ابيها؛ 141- ما گمشدگانيم به عرفان رقيه؛ 142- روشن شده دو چشم باراني من امشب؛ 143- چه طفلي چه طفلي كه پير عالمين است؛ 144- هر كه از عشق رنگ و بو دارد؛ 145- تو خاك غم گرفته با زخمهاي بي حساب بخواب؛ 146- ما داغدار داغ كف پاي لاله ايم؛ 147- دختري آمد از قبيله ي نور؛ 148- بگو اي سر چرا پيكر نداري؛ 149- مرغ بي قرار دل پر زده از ميون سينه؛ 150- شب شب شور و حاله ، مستي كنيد حلاله؛ 151- مژده كه دوباره، دنيا با صفا شد؛ 152- قافله رفته بود و من بيهوش؛ 153- آيينه زاده ام كه اسير سلاسلم؛ 154- پلكي مزن كه چشم ترت درد ميكند؛ 155- با اشك دانه دانه من كرده ام چراغان؛ 156- مي چكد خون دل از آه من؛ 157- مي دوني كه از كي تنهام گذاشتي؛ 158- ديشب تو خواب ديدم بابا شونه به موهام ...؛ 159- لالاي لالاي اي دختر خسته بخواب؛ 160- كاري كن عمه پاي غم به گل بشينه؛ 161- منم آن گنج الهي كه به ويرانه نهانم؛ 162- مي خوام كه امشب جونمو فدات كنم؛ 163- حاتم كه ز جود شهرتي پيدا كرد؛ 164- خدا دوباره فيض ديگري داد؛ 165- اي اختر مدينه و ماه منير شام؛ 166- بر اهل بيت فاطمه نور دو عين اوست؛ 167- خار مغيلان؛ 168- مرا نيلي چو رنگ برگ كردند؛ 169- شعر پرواز كودكانه در مورد حضرت رقيه (ع)