بر امام صادق و امام کاظم علیهما السلام چه گذشت ؟ ( بخش امام کاظم علیه السلام )

  • بر امام صادق و امام کاظم علیهما السلام چه گذشت ؟ ( بخش امام کاظم علیه السلام )
بر امام صادق و امام كاظم عليهما السلام چه گذشت؟ (بخش امام كاظم عليه السلام)
مشخصات كتاب:
سرشناسه : موسوي كاشاني، محمدحسن، - ۱۳۴۰
عنوان و نام پديدآور : بر امام صادق عليه السلام و امام كاظم عليه السلام چه گذشت؟/ محمدحسن موسوي كاشاني
مشخصات نشر : تهران: دار الكتب الاسلاميه، ۱۳۷۹.
مشخصات ظاهري : [۲۲۴] ص.نمودار
شابك : 964-440-078-x۶۰۰۰ريال ؛ 964-440-078-x۶۰۰۰ريال
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : چاپ قبلي: محمدحسن موسوي كاشاني، ۱۳۷۳
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس
موضوع : جعفربن محمد(ع)، امام ششم، ۱۴۸ - ۸۰ ق. -- سرگذشتنامه
موضوع : موسي بن جعفر، امام هفتم، ۱۸۳ - ۱۲۸ق. -- سرگذشتنامه
رده بندي كنگره : BP۴۵/م ۸۲ب ۴ ۱۳۷۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۵۵۳
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۸-۳۸۳۳
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ بر امام كاظم چه گذشت؛ تولد امام كاظم؛ نشانه ي امام؛ معرفي امام كاظم؛ تعيين امام از طرف خدا مي باشد؛ امام واسطه ي بين مردم و خدا مي باشد؛ امام بهترين فرد روي زمين است؛ شيطنت ابوحنيفه؛ دانشگاه درس امام كاظم؛ خشم امام كاظم از حكومت هارون؛ صفوان و شترهايش؛ زياد و حكومت هارون؛ علي بن يقطين يك استثناء؛ اشتباه علي بن يقطين؛ هارون به علي بن يقطين بدبين مي شود؛ علي بن يقطين چگونه تقيه مي كرد؛ چگونگي ايمان آوردن هشام بن حكم؛ دسيسه ي هارون براي كشتن هشام بن حكم؛ جلسه ي بحث و مناظره؛ نشانه هاي امام معصوم؛ گرفتاري هشام؛ نقشه ي هارون باطل مي شود؛ سفارش امام كاظم به فرماندار ري؛ چگونه امام شناخته مي شود؛ بر امام چيزي مخفي نيست؛ علم امام؛ مرگ ابوبصير؛ دعاي امام كاظم؛ مرگ منصور دوانيقي؛ خانه هاي اصحاب احقاف؛ مهدي عباسي و امام كاظم؛ عباس عموي پيامبر هجرت نكرد؛ پيامبر پدر ائمه است؛ حدود فدك؛ قدرت هارون در هم كوبيده مي شود؛ عباس عموي پيامبر ارث نمي برد؛ امام كاظم امام دلها؛ خداوند علم نجوم را ستايش كرده است؛ اختيار مردم به دست ائمه است؛ دستگيري امام كاظم؛ امام كاظم در بصره و بغداد؛ عبادت امام كاظم؛ تشييع جنازه؛ وصيت امام كاظم؛ پاورقي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
6440
LCC
BP45/م 82ب 4 1379
DDC
297/9553
National bibliography numbers
م 78-3833
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2