دانستنی های پزشکی

  • دانستنی های پزشکی
دانستني هاي پزشكي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1387
عنوان و نام پديدآور:دانستني هاي پزشكي/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان .
مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳87.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
عناوين اصلي كتاب شامل:
آداب طبّ و پزشكي در اسلام؛ اسلام پزشك بي دارو؛ چگونه بخوريم تاسالم بمانيم؛ خوردنيها و آشاميدنيها از نظر پيشوايان علم و دين؛ دانستني هاي پزشكي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
70
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format PDF
Book Version
2