توحید مفضل ، ترجمه علامه مجلسی

  • توحید مفضل ، ترجمه علامه مجلسی
توحيد مفضل- ترجمه علامه مجلسى
مشخصات كتاب:
شماره كتابشناسي ملي : ‭ف ۳۷۲۰
سرشناسه : مجلسي محمدباقربن محمدتقي ۱۰۳۷ - ق ۱۱۱۱
عنوان و نام پديدآور : ترجمه توحيد مفضل نسخه خطي]محمدباقر[بن محمدتقي وضعيت استنساخ : ق ۱۱۴۲
آغاز ، انجام ، انجامه : آغاز نسخه "بسمله الحمدلله الذي هدانا الي توحيده بصفوته محمد المفضل علي عبيده و عترته الاكرمين ..."
انجام نسخه "مفضل گفت پس برگشتيم از نزد مولاي خود با نعمت و كرامتي كه هيچ كس با چنين حالي برنگشته بود ..."
: معرفي كتاب "توحيد مفضل روايت مفصلي است در خداشناسي و يگانگي ذات اقدس الهي كه امام صادق ع بر مفضل بن عمر املاآ نمودده است نسخه حاضر ترجمه اي است از اين اثر كه مترجم گاهي مطالبي تحت عنوان "مترجم گويد" بر آن افزوده است اين اثر بارها در ايران به چاپ رسيده است مشخصات ظاهري : ۹۱ برگ ۱۵ سطر، اندازه سطور ۱۴۵x۸۰، قطع ۱۹۲x۱۴۲
يادداشت مشخصات ظاهري : نوع كاغذ: فرنگي نخودي
خط: نسخ خوانا
تزئينات جلد: تيماج اناري مقوايي ضربي مجدول عطف با جلد يكي است اندرون جلد روكش كاغذي نخودي
تزئينات متن عناوين با مركب قرمز، بالاي آيات قرآني با مركب قرمز خط كشيده شده
فرسودگي ناقص بودن صفحات ۶ برگ اول الحاقي آثار آب افتادگي و وصالي در نسخه ديده مي شود
منابع اثر، نمايه ها، چكيده ها : منابع ديده شده مرعشي (۱: ۲۱۰)، ذريعه (۴: ۹۱)، مشار فارسي (۱: )۱۲۸۵
موضوع : توحيد
شماره بازيابي : ۸۵۴-۲۱۷
دسترسي و محل الكترونيكي : http://dl.nlai.ir/UI/0519AF93-D644-4A08-96F3-A06192DF9220/Catalogue.aspxs
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه مصحح ؛ مقدمه آيت اللَّه شوشترى (ره)؛ ديباچه كتاب مستطاب ؛ مجلس اول: [در بيان شگفتى هاى آفرينش انسان؛ مجلس دوم: [در شگفتى هاى خلقت حيوانات؛ مجلس سوم: [در شگفتى هاى طبيعت؛ مجلس چهارم: [در مصالح وجود ناملايمات و مصايب
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
704
LCC
‫ BP217/2 ‫ /م 7ت 9041 1379
DDC
‫ 297/42
National bibliography numbers
م 79-1171
Cost View
رایگان
Year of publication
Book Version
2