دیگر زبان های هزارگی

  • دیگر زبان های هزارگی
ديگر زبان هاي هزارگي
مشخصات كتاب:
سرشناسه:كتابخانه مجازي افغانستان ،1392
عنوان و نام پديدآور:ديگر زبان هاي هزارگي/ دكتر حفيظ الله شريعتي .
مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳92.‬
مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه
موضوع: فرهنگ - زبان
عناوين اصلي كتاب شامل:
زبان زرگري هزارگي؛ زبان خليفه گي
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
7170
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
2