در محضر فقیه : گفتگویی جامع پیرامون مسایل خمس

  • در محضر فقیه : گفتگویی جامع پیرامون مسایل خمس
در محضر فقيه: گفتگويي جامع پيرامون مسايل خمس
مشخصات كتاب:
سرشناسه: حسيني شيرازي ، سيدصادق ، ۱۳۲۰ -
عنوان و نام پديدآور: در محضر فقيه: گفتگويي جامع پيرامون مسايل خمس/ مطابق با فتواي سيدصادق حسيني شيرازي؛ گردآورنده محمد آخوند.
مشخصات نشر: تهران: سميع، ۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري: ۷۲ ص.
شابك: 978-600-5622-42-3
وضعيت فهرست نويسي: فيپا
يادداشت: كتاب حاضر قبلا تحت عنوان " در محضر فقيه : گفتگوهايي جامع در خصوص مسائل خمس و بهره وري اجتماع از آن " توسط انتشارات لانه كوير در سال ۱۳۸۳منتشر شده است.
عنوان ديگر: در محضر فقيه : گفتگوهايي جامع در خصوص مسائل خمس و بهره وري اجتماع از آن .
موضوع: خمس
موضوع: فتوا هاي شيعه -- قرن ۱۴
شناسه افزوده: آخوند، محمد، ۱۳۴۶ - ، گردآورنده
رده بندي كنگره: BP۱۸۸/۶ /ح ۵۴د۴ ۱۳۹۱
رده بندي ديويي: ۲۹۷/۳۵۶
شماره كتابشناسي ملي: ۲۷۲۶۱۰۷
عناوين اصلي كتاب شامل:
مقدمه؛ خمس چيست؟؛ خمس بر چه كسي واجب است؟؛ محمد وفقيه؛ پي نوشتها
Publisher
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
7194
LCC
BP188/6 /ح 54د4 1391
DDC
297/356
National bibliography numbers
2726107
Cost View
رایگان
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
Book Version
2