تقابل فرهنگی در روابط بین الملل اسلام و غرب

  • تقابل فرهنگی در روابط بین الملل اسلام و غرب
تقابل فرهنگى در روابط بين الملل اسلام و غرب
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مردن سايمون
Murden, Simon‬
عنوان و نام پديدآور : تقابل فرهنگي در روابط بين الملل اسلام و غرب سيمون مردن احمد عليخاني مشخصات نشر : تهران سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دانشكده فرماندهي و ستاد، دوره عالي جنگ ۱۳۷۹.
مشخصات ظاهري : يازده ۷۶ ص ۵/۹ x‬۵/۲۰س م فروست : (مطالعات نظامي - استراتژيك ۱۲)
شابك : 964-5935-31-8‬۲۴۰۰ريال ؛ 964-5935-31-8‬۲۴۰۰ريال وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي يادداشت : عنوان به انگليسي Cultural conflict in international relations‬.
يادداشت : كتابنامه ص []۷۷
موضوع : اسلام و غرب موضوع : اسلام و روابط فرهنگي شناسه افزوده : عليخاني احمد، مترجم شناسه افزوده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي دانشكده فرماندهي و ستاد. دوره عالي جنگ رده بندي كنگره : BP۲۲۹/۳‭/م ۴۵ت ۷ ۱۳۷۹
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۸۹
شماره كتابشناسي ملي : ‭م ۸۰-۲۶۲۳۹
عناوين اصلي كتاب شامل:
سخن ناشر؛ پيشگفتار؛ جايگاه فرهنگ در امور انسانى؛ جايگاه فرهنگ در نظام بين الملل؛ زمان و چگونگى پيدايش واژه بيگانه؛ جهانگرايى و فرهنگ؛ برخورد تمدنها؛ بيگانه اى به نام اسلام؛ تاريخ گسترش اسلام؛ واكنش تمدن اسلامى نسبت به غرب؛ ظهور پديده اى به نام اسلام مبارز؛ تشيع و تسنن، دو مذهب اصلى دين اسلام؛ استقبال توده مردم از حركتهاى اصلاح طلبانه اسلامى؛ تعارض فرهنگى اسلام و غرب؛ گسترش كنش گرايان اسلامى؛ شفافيت تهديدات تمدن اسلامى براى غرب؛ اوج گيرى اسلام احيا طلب از اواخر دهه 1970 به بعد؛ نتيجه گيرى؛ پرسشها