ابدیت، شفاعت، لقاء الله از دیدگاه قرآن و حدیث

  • ابدیت، شفاعت، لقاء الله از دیدگاه قرآن و حدیث
ابديت، شفاعت، لقاء اللّه از ديدگاه قرآن و حديث ( تفسير موضوعى الميزان )
مشخصات كتاب:
سرشناسه : امين، سيدمهدي، ۱۳۱۶ - ، گردآورنده
عنوان و نام پديدآور : ابديت، شفاعت، لقاء الله از ديدگاه قرآن و حديث/ به اهتمام مهدي امين ؛ با نظارت محمد بيستوني.
مشخصات نشر : قم: بيان جوان؛ مشهد: آستان قدس رضوي، شركت به نشر ، ۱۳۸۹.‬
مشخصات ظاهري : ۳۴۴ ص.‬؛ ‬‭.م س ۱۴/۵×۱۰
فروست : تفسر موضوعي قرآن؛ [ج.] ۵۳.
شابك : ‬‭‬‭978-964-5640-44-4
وضعيت فهرست نويسي : فيپا
يادداشت : اين كتاب بر اساس كتاب "الميزان في تفسيرالقرآن " تاليف محمدحسين طباطبايي است.
يادداشت : كتابنامه به صورت زيرنويس.
عنوان ديگر : الميزان في تفسيرالقرآن.
موضوع : تفاسير شيعه -- قرن ۱۴
موضوع : شفاعت -- جنبه هاي قرآني
شناسه افزوده : بيستوني محمد، ۱۳۳۷ -
شناسه افزوده : طباطبائي محمدحسين ۱۲۸۱ - ۱۳۶۰ ‬. الميزان في تفسير القرآن
شناسه افزوده : شركت به نشر ( انتشارات آستان قدس رضوي)
شناسه افزوده : تفسير موضوعي قرآن؛ [ج.] ۵۳.
رده بندي كنگره : ‬‭‬‭BP۹۸ ‭‭/‮الف‬۸۳ت۷ ۵۳.ج ۱۳۸۹
رده بندي ديويي : ‬‭‬‭۲۹۷/۱۷۹
شماره كتابشناسي ملي : ۱ ۱ ۳ ۱ ۴ ۸ ۳
عناوين اصلي كتاب شامل:
فهــرسـت مطـالـب؛ تقديم به؛ متن تأئيديه حضرت آية اللّه محمد يزدى؛ متن تائيديه حضرت آية اللّه مرتضى مقتدايى؛ متن تأييديه حضرت آية اللّه سيدعلى اصغردستغيبنماينده محترم خبرگان رهبرى دراستان فارس؛ مقدمه ناشر؛ مقـدمـه مـؤلـف؛ فصل اول :ابديت و زندگى آخرت؛ فصل دوم :تدارك براى زندگى ابدى؛ فصل سوم :شفاعت و واقعيت آن در قرآن؛ فصل چهارم :شفاعت هاى دروغين؛ فصل پنجم:بازگشت به خدا؛ فصل ششم :راه هاى بازگشت و وصول به لقاءاللّه؛ فصل هفتم:اميد ديدار خدا و نتايج آن؛ فصل هشتم:مفهوم ديدار خدا و لقاءاللّه؛ فصل نهم :محرومين از ديدار خدا؛ فصل دهم:در روز ملاقات خدا