نگاهی به مسیحیت و پاسخ به شبهات

  • نگاهی به مسیحیت و پاسخ به شبهات
نگاهي به مسيحيت و پاسخ به شبهات
مشخصات كتاب:
سرشناسه : رضواني، علي اصغر، ۱۳۴۳-
عنوان و نام پديدآور : نگاهي به مسيحيت و پاسخ به شبهات/ تاليف علي اصغر رضواني.
مشخصات نشر : قم : مسجد مقدس جمكران ، ۱۳۸۵.
مشخصات ظاهري : ۲۹۶ ص.
شابك : 964-8484-75-9 ۱۷۰۰۰ ريال :
وضعيت فهرست نويسي : فاپا
يادداشت : كتابنامه: ص.[ ۲۷۵]؛ همچنين به صورت زيرنويس
يادداشت : نمايه.
موضوع : اسلام و مسيحيت
موضوع : مسيحيت در قرآن
موضوع : مسيحيت
موضوع : مسيحيت -- دفاعيه ها و رديه ها
شناسه افزوده : مسجد جمكران
رده بندي كنگره : BP ۲۲۷/۳/ ر۶ ن۸
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۴۷۳
شماره كتابشناسي ملي : م ۸۵-۳۶۴۰
ص:1

عناوين اصلي كتاب شامل:
اشاره؛ مقدمه ناشر؛ پيشگفتار؛ مسيح از ديدگاه اسلام و مسلمين ؛ پولس، شخصيت دوم در مسيحيت ؛ بررسي آيين مسيحيت ؛ عهدين ؛ اعتقاد به تثليث ؛ شريعت ؛ اسلام آورندگان مسيحي ؛ دعوت اهل كتاب به اسلام ؛ توجيه آيات متشابهات ؛ اثبات نبوت پيامبر اسلام صلي الله عليه وآله؛ منابع و مأخذ
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
827
LCC
BP 227/3 /‮ ر6 ن8
DDC
297/473
National bibliography numbers
م 85-3640
Cost View
رایگان
ISBN
9648484759
Year of publication
File Format APK New
File Format GHM
File Format GHB
File Format PDF
Book Version
3