آثار احمدی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام

  • آثار احمدی تاریخ زندگانی پیامبر اسلام و ائمه اطهار علیهم السلام
آثار احمدى تاريخ زندگانى پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام
مشخصات كتاب:
سرشناسه : استرابادي، احمدبن حسن، قرن ق ۱۰
عنوان قراردادي : [آثار احمدي في احوال النبي صلي الله عليه و آله]
عنوان و نام پديدآور : آثار احمدي (تاريخ زندگاني پيامبر اسلام و ائمه اطهار عليهم السلام)/ تاليف احمدبن تاج الدين استرابادي؛ به كوشش ميرهاشم محدث؛ با همكاري دفتر نشر ميراث مكتوب
مشخصات نشر : تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، دفتر نشر ميراث مكتوب نشر قبله، ۱۳۷۴.
مشخصات ظاهري : ص ۵۹۵
فروست : ([ميراث مكتوب؛ ۷. علوم و معارف اسلامي]۶)
(مركز فرهنگي نشر قبله ۱۷)
شابك : بها:۱۶۰۰۰ريال ؛ بها:۱۶۰۰۰ريال
وضعيت فهرست نويسي : فهرستنويسي قبلي
يادداشت : ص. ع. لاتيني شده:Ahmad ebn -e Taj-al-din Estarabadi. Asar-e Ahmadi.
يادداشت : كتابنامه: ص. [۵۹۱] - ۵۹۵؛ همچنين به صورت زيرنويس
موضوع : محمد(ص)، پيامبر اسلام، ۵۳ قبل از هجرت - ۱۱ ق. -- سرگذشتنامه
موضوع : غزوات
موضوع : ائمه اثناعشر -- سرگذشتنامه
موضوع : نثر فارسي - قرن ق ۱۰
شناسه افزوده : محدث، هاشم، - ۱۳۳۱
شناسه افزوده : ايران. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي. دفتر نشر ميراث مكتوب
رده بندي كنگره : BP۲۲/۷/الف ۵آ۲ ۱۳۷۴
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۹۳
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۵-۵۸۰۲
عناوين اصلي كتاب شامل:
[سخن ناشر]؛ فهرست مطالب ؛ پيشگفتار؛ [متن]
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
8941
Cost View
رایگان
Book Version
2