استقامت در مسیر

  • استقامت در مسیر
استقامت در مسير
مشخصات كتاب:
سرشناسه : موذن، طاهر، ۱۳۴۴ -
عنوان و نام پديدآور : استقامت در مسير/ طاهر موذن؛ زيرنظر شوراي پژوهشي موسسه خانه انديشه جوان.
مشخصات نشر : تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، ۱۳۷۹.
مشخصات ظاهري : ۲۲۴ ص.
فروست : داستانهاي جنگ ايران و عراق؛ ۱.
شابك : ۸۰۰۰ ريال 964-6315-36-4 : ؛ ۱۵۰۰۰ ريال (چاپ سوم)
يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۷.
موضوع : موذن، طاهر ۱۳۴۴ -- خاطرات
موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷ -- خاطرات
شناسه افزوده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. مركز مطالعات و تحقيقات جنگ
شناسه افزوده : موسسه خانه انديشه جوان. شوراي پژوهشي
شناسه افزوده : داستانهاي جنگ ايران و عراق؛ [ح]. ۱.
رده بندي كنگره : DSR۱۶۲۸/د۱۵ ۱.ج ۱۳۷۹
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۴۳۰۹۲۲
شماره كتابشناسي ملي : م ۷۹-۳۱۲۱
عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار چاپ سوم؛ مقدمه؛ آماده ي اعزام؛ در يزد، و نخستين آموزش؛ در پادگان شهيد متوسليان؛ مرخصي، تهران و باز هم اعزام؛ كرخه، اردوگاه اسلام؛ صبحگاه عشق؛ در انديشه ي جبهه و حمله؛ تحويل سلاح؛ رزم شبانه؛ سازندگي روح؛ پايان آموزش، استراحت؛ حسينيه، حسين و عزاداري؛ ياد شهيدان؛ راهپيمايي، رزم شبانه و سكوت؛ محرم، اردوگاه و عزاداري؛ شام غريبان؛ مردان باصفا؛ منطقه عمليات و مانور؛ سرما، اعتراض و خنده؛ اردوگاه و نماز شب؛ شيپور رزم؛ بوق ماشين و حمام؛ هنگامه ي نبرد است؛ آماده براي حمله؛ مجروحان و بيمارستان صحرايي؛ آماده ي شهادت؛ دستور آماده باش؛ شب حمله است؛ آتشبازيها شروع شد؛ خاكريز بهترين استراحتگاه؛ تك و پاتك؛ جنگ تانكها؛ هواپيما و بمباران؛ كو شهيدانتان؛ مرخصي يك هفته اي؛ ديدار از خانواده شهيدان
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
1
Digital number
9079
Cost View
رایگان
Book Version
2