آغاز تا پایان : سیری در جنگ ایران و عراق

  • آغاز تا پایان : سیری در جنگ ایران و عراق
آغاز تا پايان : سيري در جنگ ايران و عراق
مشخصات كتاب:
سرشناسه : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
عنوان و نام پديدآور : آغاز تا پايان : بررسي وقايع سياسي- نظامي جنگ از زمينه‌ساري تهاجم عراق تا آتش‌بس/ محمد دروديان؛ نظارت بهاءالدين شيخ‌الاسلامي؛ويرايش مهدي انصاري، احمد نصرتي.
مشخصات نشر : تهران: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس،۱۳۹۱.
مشخصات ظاهري : ۲۲۳ ص.
فروست : سيري در جنگ ايران و عراق؛ ۶.
شابك : ۴۸۰۰۰ ريال: 978-964-6315-58-7
يادداشت : چاپ قبلي: سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مركز مطالعات و تحقيقات جنگ، ۱۳۸۳.
يادداشت : چاپ هفدهم.
موضوع : جنگ ايران و عراق، ۱۳۵۹ - ۱۳۶۷
شناسه افزوده : دروديان، محمد، ۱۳۳۸ -
شناسه افزوده : شيخ الاسلامي، بهاءالدين، ۱۳۳۰ - ، ناظر
شناسه افزوده : انصاري، مهدي ، ۱۳۳۴ -، ويراستار
شناسه افزوده : نصرتي، احمد، ۱۳۴۲ -، ويراستار
شناسه افزوده : سپاه پاسداران انقلاب اسلامي. مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس
شناسه افزوده : سيري در جنگ ايران و عراق؛[ج]۶.
رده بندي كنگره : DSR۱۶۰۰/س۲س۹ ج.۶ ۱۳۹۲
رده بندي ديويي : ۹۵۵/۰۸۴۳
شماره كتابشناسي ملي : ۳۰۳۰۴۱۵
ص: 1


عناوين اصلي كتاب شامل:
جلد 1؛ جلد 2؛ جلد 3؛ جلد 4؛ جلد 5
Language
Type
دیجیتالی
Type of content
Total Volume
6
Digital number
9122
LCC
DSR1600/س2س9 ج.6 1392
DDC
955/0843
National bibliography numbers
3030415
Cost View
رایگان
ISBN
9789646315
Year of publication
File Format APK New
Book Version
3