حیله های شرعی و چاره جوئی های صحیح

  • حیله های شرعی و چاره جوئی های صحیح
حيله هاي شرعي و چاره جوئي هاي صحيح
مشخصات كتاب:
سرشناسه : مكارم شيرازي، ناصر، ۱۳۰۵ -
عنوان و نام پديدآور : حيله هاي شرعي و چاره جوئي هاي صحيح / مكارم شيرازي ؛ گردآوري ابوالقاسم عليان نژادي.
مشخصات نشر : قم : مدرسه الامام علي ابن ابي طالب (ع)، ۱۳۸۳.
مشخصات ظاهري : ۱۶۷ ص.
شابك : ۶۰۰۰ريال 964-8139-22-9 : ؛ ۱۲۰۰۰ريال: چاپ سوم 978-964-8139-22-8 :
يادداشت : پشت جلد به انگليسي:.Legal ruses & the right solutions
يادداشت : چاپ سوم: ۱۳۸۷.
يادداشت : كتابنامه بصورت زيرنويس.
موضوع : حيل (فقه)
موضوع : حل مساله -- جنبه هاي مذهبي -- اسلام
شناسه افزوده : عليان نژادي، ابوالقاسم، ۱۳۴۳ - ، گردآورنده
رده بندي كنگره : BP۱۹۸/م ۷ح ۹ ۱۳۸۳
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۷۸۵
شماره كتابشناسي ملي : م۸۴-۲۸۶۰۰

عناوين اصلي كتاب شامل:
پيشگفتار؛ مقدّمات بحث:؛ 1 در باب غسل و وضو و تيمّم؛ 2 جلوگيري از عادت ماهيانه؛ 3 اخذ اجرت براي انجام عبادت؛ 4 مسافرت به قصد فرار از روزه؛ 5 آيا كفّارۀ عمد با مسافرت ساقط مي شود؟؛ 6 راه محرميّت زن برادر، بر برادر شوهر؛ 7 چگونه مي توان با فرزند خوانده محرم شد؟؛ 8 طرق فرار از ربا؛ 9 تلقيح مصنوعي، راه كاري ديگر!؛ 10 راهي براي فرار از حرمت ابدي حاصل از ازدواج در عدّه!