پاسخ به پرسش هایی پیرامون مجازات های اسلامی و حقوق بشر

  • پاسخ به پرسش هایی پیرامون مجازات های اسلامی و حقوق بشر
پاسخ به پرسش هايي پيرامون مجازات هاي اسلامي و حقوق بشر
مشخصات كتاب:
سرشناسه : منتظري، حسينعلي، ۱۳۰۱ - ۱۳۸۸.
عنوان و نام پديدآور : پاسخ به پرسش هايي پيرامون مجازات هاي اسلامي و حقوق بشر/ منتظري.
مشخصات نشر : قم: ارغوان دانش، ۱۳۸۷.
مشخصات ظاهري : ۱۶۰ص.
شابك : ۱۵۰۰۰ ريال 978-964-2768-09-7 :
وضعيت فهرست نويسي : برون سپاري
يادداشت : چاپ ديگر: گواهان، ۱۳۸۸.
يادداشت : عنوان روي جلد: مجازات هاي اسلامي و حقوق بشر.
عنوان روي جلد : مجازات هاي اسلامي و حقوق بشر.
موضوع : حقوق جزا (فقه) -- پرسشها و پاسخها
موضوع : حقوق جزا ( فقه ) -- تفسير و استنباط
موضوع : حقوق بشر (اسلام)
رده بندي كنگره : BP۱۹۵/م۷۶پ۲ ۱۳۸۷
رده بندي ديويي : ۲۹۷/۳۷۵
شماره كتابشناسي ملي : ۲۳۰۷۵۶۴
عناوين اصلي كتاب شامل:
[شناسنامه كتاب]؛ «فهرست مطالب»؛ مقدمه:؛ پاسخ به پرسش هاى آقاى دكتر سيّد حسين فتّاحى معصوم؛ پاسخ به پرسش هاى حجةالاسلام والمسلمين دكتر محسن رهامى؛ پاسخ به پرسش هاى حجةالاسلام والمسلمين موحدى ساوجى؛ پاسخ به پرسش هاى آقاى محمّد سهيلى پور پيرامون حكم رجم