"
next
مطالعه کتاب ترجمه گروهی قرآن كريم
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

ترجمه گروهی قرآن کریم

مشخصات کتاب

سرشناسه : رضایی اصفهانی، محمد علی 1341 -

عنوان و نام پدیدآور : ترجمه گروهی قرآن کریم/دکتر محمد علی رضایی اصفهانی و جمعی از پژوهشگران توصیفگر : قرآن

توصیفگر : طرح ترجمه گروهی قرآن مجید

توصیفگر : ترجمه های قرآن توصیفگر : زبان فارسی

متن ترجمه قرآن کریم

1- سوره الفاتحه

1- سوره الفاتحه

1: 1 به نام خدای گسترده مهرِ مهرورز (1) 1: 2 ستایش مخصوص خدایی است که پروردگار جهانیان است. (2) 1: 3 (همان خدایی) که گسترده مهرِ مهرورز است. (3) 1: 4 خداوند روز جزاست. (4) 1: 5 (خدایا) تنها تو را می پرستیم و تنها از تو یاری می جوییم. (5) 1: 6 ما را به راه راست راهنمایی فرما. (6) 1: 7 راه کسانی که به آنان نعمت دادی، (همان کسانی که) بر آنان خشم نشده است و [از] گمراهان نیستند. (7)

ترجمه قرآن، ج 1، ص: 2

2- سوره البقره

ترجمه قرآن، ص: 2

2- سوره البقره

2: 0 به نام خدای گسترده مهرِ مهرورز 2: 1 الف، لام، میم. (1) 2: 2 آن کتاب [با عظمت هیچ تردیدی در آن نیست. [و] راهنمای پارسایان (خود نگهدار) است. (2) 2: 3 (همان) کسانی که به (آنچه از حسّ) پوشیده، ایمان می آورند و نماز را به پا می دارند، و از آنچه که روزی آنان کرده ایم (در راه خدا) مصرف می کنند. (3) 2: 4 و کسانی که به آنچه به سوی تو فرو فرستاده شده، و آنچه پیش از تو [بر پیامبران فرو فرستاده شده، ایمان می آورند، و آنان به آخرت یقین دارند. (4) 2: 5 آنان از راهنمایی پروردگار خویش برخوردارند، و تنها آنان رستگارند. (5)

ترجمه قرآن، ص: 3

2: 6 در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند، بر آنان یکسان است که هشدارشان بدهی یا هشدارشان ندهی، ایمان نمی آورند. (6) 2: 7 خدا بر دل های آنان و بر گوششان مُهر نهاده، و بر چشمانشان پرده ایست و عذاب بزرگی برای ایشان است. (7) 2: 8 و برخی از مردم کسانی

1 تا 735