تعداد نتایج : 264 مورد در 183 عنوان کتاب

زندگينامه مشاهير ايران و جهان (1-20)

زندگينامه مشاهير ايران و جهان مشخصات كتاب: سرشناسه : مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳90 عنوان و نام پديدآور : زندگينامه مشاهير ايران و جهان/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان. مشخصات نشر ديجيتالي: اصفهان: مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان - ۱۳90. مشخصات ظاهري : [90 ...
مطالعه کتاب

زندگينامه و رساله 28 مرجع

زندگينامه و رساله 28 مرجع مشخصات كتاب: سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1389 عنوان و نام پديدآور:زندگينامه و رساله 28 مرجع/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان. مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان، ۱۳92. مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه عن ...
مطالعه کتاب

بانک احاديث اهل بيت عليهم السلام

بانك احاديث اهل بيت (ع) جلد 1 تا 15 مشخصات كتاب: سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390 عنوان و نام پديدآور:بانك احاديث اهل بيت (ع)- (موضوعي)/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان . مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳90.‬ مشخصات ظاهري:نرم افزار ...
مطالعه کتاب

فرهنگ لغت اسپانيايی به فارسی

فرهنگ لغت اسپانيايي به فارسي مشخصات كتاب: سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390 عنوان و نام پديدآور:فرهنگ لغت اسپانيايي به فارسي/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬ مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و ر ...
مطالعه کتاب

فرهنگ لغت انگليسی به فارسی

فرهنگ لغت انگليسي به فارسي مشخصات كتاب: سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390 عنوان و نام پديدآور:فرهنگ لغت انگليسي به فارسي/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬ مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايان ...
مطالعه کتاب

دروس حوزه علميه جديد پايه اول تا دهم

دروس حوزه علميه جديد پايه اول تا دهم مشخصات كتاب: سرشناسه : مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1387 عنوان و نام پديدآور : دروس حوزه علميه جديد پايه اول تا دهم/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان مشخصات نشر : اصفهان : مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان 1399. مشخصات ظاهري : نر ...
مطالعه کتاب

بانک جامع پيامک قائميه

بانک جامع پیامک قائمیه سرشناسه:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان،1390 عنوان و نام پدیدآور:بانک جامع پیامک قائمیه/ واحد تحقیقات مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان . مشخصات نشر:اصفهان:مرکز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان ، ۱۳90.‬ مشخصات ظاهری:نرم افزار تلفن همراه و رایانه عناوين اصلي كتاب ...
مطالعه کتاب

فرهنگ لغت سوئدی به فارسی

فرهنگ لغت سوئدي به فارسي مشخصات كتاب: سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390 عنوان و نام پديدآور:فرهنگ لغت سوئدي به فارسي/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬ مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه م ...
مطالعه کتاب

فرهنگ لغت فرانسه به فارسی

فرهنگ لغت فرانسه به فارسي مشخصات كتاب: سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1390 عنوان و نام پديدآور:فرهنگ لغت فرانسه به فارسي/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳90.‬ مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه ...
مطالعه کتاب

دروس حوزه

دروس حوزه پايه اول تا دهم مشخصات كتاب: سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1389 عنوان و نام پديدآور:دروس حوزه پايه اول تا دهم/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان مشخصات نشر:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ۱۳89. مشخصات ظاهري:نرم افزار تلفن همراه و رايانه ...
مطالعه کتاب

نتيجه استخاره با قرآن بر اساس خط ... طه

نتيجه استخاره با قرآن بر اساس خط ... طه مشخصات كتاب: سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1398 عنوان و نام پديدآور:نتيجه استخاره با قرآن بر اساس خط ... طه/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان . مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳98.‬ مشخ ...
مطالعه کتاب

بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 10 حرف خ

بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 10 حرف خ عنوان و نام پديدآور : بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 10 حرف خ/ واحد تحقیقات موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. مشخصات نشر : اصفهان: موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1401. مشخصات ظاهری : 3124 ص. فروست : ((فهرست الفبایی نسخ خطی ...
مطالعه کتاب

105 حديث از حضرت امام جواد عليه السلام

105 حديث از حضرت امام جواد عليه السلام مشخصات كتاب: سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1393 عنوان و نام پديدآور:105 حديث از حضرت امام جواد عليه السلام/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان . مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳93.‬ مشخصا ...
مطالعه کتاب

بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 11 حرف د

بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 11 حرف د عنوان و نام پديدآور : بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 11 حرف د/ واحد تحقیقات موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. مشخصات نشر : اصفهان: موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1401. مشخصات ظاهری : 11645 ص. فروست : ((فهرست الفبایی نسخ خطی ...
مطالعه کتاب

بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 12 حرف ذ

بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 12 حرف ذ عنوان و نام پديدآور : بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 12 حرف ذ/ واحد تحقیقات موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. مشخصات نشر : اصفهان: موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1401. مشخصات ظاهری : 918 ص. فروست : ((فهرست الفبایی نسخ خطی ج ...
مطالعه کتاب

127 حديث از حضرت امام هادی عليه السلام

127 حديث از حضرت امام هادي عليه السلام مشخصات كتاب: سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1393 عنوان و نام پديدآور:127 حديث از حضرت امام هادي عليه السلام/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان . مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳93.‬ مشخصا ...
مطالعه کتاب

بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 13 حرف ر

بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 13 حرف ر عنوان و نام پديدآور : بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 13 حرف ر/ واحد تحقیقات موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. مشخصات نشر : اصفهان: موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1401. مشخصات ظاهری : 13577 ص. فروست : ((فهرست الفبایی نسخ خطی ...
مطالعه کتاب

بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 14 حرف ز

بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 14 حرف ز عنوان و نام پديدآور : بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 14 حرف ز/ واحد تحقیقات موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. مشخصات نشر : اصفهان: موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1401. مشخصات ظاهری : 2039 ص. فروست : ((فهرست الفبایی نسخ خطی ...
مطالعه کتاب

141 حديث از حضرت امام حسن عسكری عليه السلام

141 حديث از حضرت امام حسن عسكري عليه السلام مشخصات كتاب: سرشناسه:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان،1393 عنوان و نام پديدآور:141 حديث از حضرت امام حسن عسكري عليه السلام/ واحد تحقيقات مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان . مشخصات نشر ديجيتالي:اصفهان:مركز تحقيقات رايانه اي قائميه اصفهان ، ۱۳93 ...
مطالعه کتاب

بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 15 حرف ژ

بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 15 حرف ژ عنوان و نام پديدآور : بانک جامع فهرست الفبایی نسخ خطی جهان جلد 15 حرف ژ/ واحد تحقیقات موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان. مشخصات نشر : اصفهان: موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان، 1401. مشخصات ظاهری : 49 ص. فروست : ((فهرست الفبایی نسخ خطی جه ...
مطالعه کتاب


حقوق مولفان و ناشران

تمامی محتوای چند رسانه ای(کتاب ،کتاب صوتی، کتاب تصویری،مجلات،روزنامه ها،مقالات،پایان نامه ها) موجود در بازار کتاب دیجیتالی قائمیه با هماهنگی و رعایت کامل حقوق ناشران ، نویسندگان و دریافت مجوز کتبی از آنان به صورت کاملا رایگان عرضه می‌شوند.

 

شبکه های اجتماعی بازار کتاببازار کتاب اولین و بزرگترین سامانه دانلود کتاب الکترونیکی رایگان بر خط با هدف در دسترس قرار دادن متون و کتب شیعه راه‌اندازی شده است. به کمک کتابخانه دیجیتالی بازار کتاب به هزاران عنوان کتاب به زبان های مختلف : فارسی ، عربی ، انگلیسی و آذری و غیره .... دسترسی خواهید داشت.


همین حالا اپ بازار کتاب را نصب کنید و کتابخانه خود را با دانلود کتاب های برتر پربار کنید.

با کلیک بر روی این لینک عضو کانال تلگرام ما شوید.