چاپ کردن این صفحه

اختیار ولی فقیه در عفو محکومان

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

از واكنش هاي طبيعي و ابتدايي در برابر مجرم و قانون شكن در همه دوره ها و جوامع گوناگون، تنبيه و مجازات است، ولي از ديرباز در كنار مجازات، مقوله عفو نيز مطرح بوده و افرادي كه مرتكب جرم مي شدند، در مواردي و با شرايطي خاص مورد عفو قرار مي گرفتند. در عصر حاضر، با وجود نهادهايي چون آزادي مشروط و انواع تعليق و... ، عفو همچنان جايگاه خود را حفظ كرده است. 

در قوانين ايران پيش از انقلاب اسلامي، اقسام عفو و شرايط اِعمال هر يك در قانون مجازات عمومي بيان شده بود. در قوانين مصوب پس از انقلاب اسلامي، با توجه به پذيرفته شدن اصل ولايت فقيه در قانون اساسي و وضع قوانين بر مبناي شريعت اسلام و هم آهنگ با فقه اماميه، دگرگوني هايي در قوانين گوناگون به وجود آمد كه شامل موضوع عفو نيز مي شد.

در اين پژوهش، محقق محترم جناب حجت الاسلام حسين رجايي كوشيده است به نقاط مبهم آنها بر اساس فقه و قوانين موجود توجه كند و در اين راستا، بحث را در سه محور اساسي پي گرفته است:

1. مبناي پذيرش عفو محكومان؛ 2. ادله جواز عفو از سوي ولي امر در فقه و حقوق موضوعه؛ 3. قلمرو اختيار ولي امر در عفو محكومان. وي با بررسي قوانين در اين زمينه و با تشريح جنبه هاي مختلف عفو، كاستي هاي قوانين موجود را استخراج كرده و با عرضه آنها بر فقه غني اماميه، جنبه هاي مبهم آن را روشن ساخته اند و در پايان براي اصلاح و تكميل بعضي قوانين، پيشنهادهايي ارائه داده اند. ايشان براي رسيدن به اين مقصود، به طور جدّي از منابع اسلامي، ديدگاه هاي فقيهان و حقوق دانان برجسته سود جسته است.

تا كنون درباره موضوع اين اثر، برنامه اي ـ جز اعلام مواردي از دستور عفو مقام معظم رهبري ـ از رسانه ملي پخش نشده است، ولي اميدواريم در راستاي آگاهي بخش عمومي و پاسخگويي به شبهه ها و تبيين ابهام هاي اساسي، اين پژوهش بتواند برنامه سازان به ويژه تهيه كنندگان مسائل حقوق رسانه را در برداشتن گام هاي جدّي در اين زمينه ياري رساند. 

در پايان، با تشكر از كارشناسان اداره كل پژوهش مركز كه در به ثمر رساندن اين پژوهش نقش به سزايي داشته اند، اميدواريم در راستاي تبيين بحث هاي حقوقي در رسانه، گام هاي مناسبي برداشته باشيم. در پايان، از تهيه كنندگان و برنامه سازان حقوقي رسانه خواهشمنديم با ارائه پيشنهادها و انتقادهايشان ما را در هر چه بهتر شدن اين پژوهش ها ياري رسانند.

 

جهت مشاهده و دانلود کتاب کلیک کنید